Érettségi

Középszintű érettségi

A középszintű érettségi – mint az emelt is – két részből, egy írásbeliből és egy szóbeliből áll. Az érettségi B1-es nyelvi szintnek felel meg.

Az írásbeli 4 részből tevődik össze:

 • olvasásértés
 • nyelvhelyesség
 • hallott szövegértés és
 • íráskészség (ennél a vizsgarésznél nyomtatott szótár használható)

A részletes követelményekkel kapcsolatban – közép- és emelt szinten – az Oktatási Hivatal oldalán található vizsgakövetelményeket tartalmazó dokumentumot érdemes átnézni.

Itt is megtalálható az a tíz témakör, melyből mind az írásbeli mind pedig a szóbeli során kerülhetnek ki témák, feladatok. Ezek a következők:

 1. Személyes vonatkozások, család
 2. Ember és társadalom
 3. Környezetünk
 4. Az iskola
 5. A munka világa
 6. Életmód
 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás
 8. Utazás, turizmus
 9. Tudomány és technika
 10. Gazdaság

A szóbeli vizsgán egy rövid beszélgetéssel (Interview) indít a vizsgáztató tanár, a fenti témakörökből merítve. A vizsgázónak egy adott témán belül általában három kérdést kell hosszabban megválaszolnia, de a vizsgáztató tehet fel ezen kívül még egy-két plusz kérdést. Ehhez a feladatrészhez nem jár feladatlap.

Ezután jön a párbeszéd (Situation), melyhez már feladatlapot is kap a vizsgázó, rajta a legfontosabb információkkal és esetleg egy képpel. A párbeszédet szintén a vizsgáztatóval folytatja.

A harmadik részben egy téma hosszabb kifejtésére  (Ein Thema erläutern) kerül sor, melyhez négy irányító kérdést kap a vizsgázó. Ezek segítségével kell megfogalmaznia mondanivalóját.  A vizsgázató tanár itt is tehet fel plusz kérdéseket.

Ezen  a mintaoldalon bele lehet lapozni a Klett Kiadó felkészítő könyvébe és így pontosabb képet kapni a szóbeli érettségiről.

Emelt szintű érettségi

Emelt szintű érettségin a témakörök azonosak a középszintűével, kifejtésük ezen a szinten azonban még részletesebb. Az emelt szintű érettségi a KER B2-es szintjének felel meg.

Az írásbeli rész összetevői szintén megegyeznek a középszintűével, de maga a vizsga hosszabb ideig tart.

Szóbelin 20 tételből kell húzni, a három vizsgarész három különböző témakörhöz tartozik. Rövid ráhangolódó beszélgetés után (ezt nem értékelik) kezdődik meg a vizsga. A középszintű érettségihez hasonlóan ez is egy társalgási feladat, de ellentétben vele, elvontabb témában kell megnyilatkozni. A vizsgázó ehhez a feladathoz nem kap tétellapot.

A második feladatban egy provokatív állítással kapcsolatban kell vitát folytatni a vizsgáztatóval. A véleményét 3-4 irányító szempont alapján az állítás mellett vagy ellen kell kifejtnie.

A harmadik feladatrész önálló témakifejtés. Egy általánosabb témáról kell a vizsgázónak részletesen és alaposan kifejtenie a véleményét. Segítségül képeket, információkat tartalmaz a tétellap.

Míg a középszintű érettségit a saját iskolájában teszi le a vizsgázó, emelt szinten az Oktatási Hivatal által megjelölt iskolában köteles a vizsgázó megjelenni és tudásáról számot adni.